Re-visjon i Fredrikstad

Våre tjenester

VÅRE TJENESTER

Revisjon og rådgivning midt i Fredrikstad sentrum

Vi har lang erfaring med revisjon av små og mellomstore virksomheter, samt å yte annen økonomisk rådgivning relatert til vår kompetanse.

Revisjon + -

Det norske næringslivet består av ulike virksomheter i alle størrelser, fra ulike bransjer med ulike behov. Revisjon er en kvalitetssikring av årsregnskapet ovenfor brukerne av regnskapet. Brukerne av et årsregnsap vil være eierne, kunder, kredittinstitusjoner, offentlige organer mv.

Revisjon er vårt hovedområde og handler om å skape tillit, samt å sikre sikker finansiell informasjon som kan styrke beslutningsgrunnlaget ledelse og eiere i den daglige drift. Vi i Re-visjon ønsker å være en pålitelig støttespiller for våre kunder.

Rådgivning + -

Vi vil være en aktiv bidragsyter og støttespiller for våre kunder. Vi ønsker å være en proaktiv støttespiller som hjelper kundene å være i forkant av begivenheter og problemer unngås. Våre rådgivningstjenester leveres innenfor revisor regler for uavhengighet. 

Vi bistår med
* Selskapsetablering
* Skatt og avgift
* Arv og generasjonsskifte
* Utleie av personell
* Vurderinger etter krav i aksjeloven.
* Registrering og endring av foretaksopplysninger

Regnskap + -

Vi bistår med kvalitetssikring av regnskap for ikke revisjonspliktige selskap, samt bistand med årsregnskap og skattemelding for disse.

Vi bistår selskap som utfører mye av regnskasføringen selv via skybaserte systemer med å sette opp systemene for effektiv og korrekt regnskapsføring og kan bistå lovpålagt dokumentasjon, avstemminger og innberetninger. 

Vi bistår også med regnskapsføring for eierselskap uten løpende næringsvirksomhet. 

Verdivurdering + -

Vi har lang erfaring med verdivurderinger av foretak. I forbindelse med verdivurderinger er det viktig å skape en god forståelse av virksomheten og hvilke forhold som vil påvirke verdivurderingen for selskapet. 

Vi bistår med verdivurdering i forskjellige situasjoner, alt fra kjøp og salg av hele eller deler av virksomheten, generasjonsskifte, omorganiseringer mv. 

Eiendomstransaksjon + -

Vi har en stor portefølje av selskap som driver aktivt med forvaltning og investering i eiendom. 

Vi bistår både kjøpere og selgere med korrekt beregning av kjøpesum for aksjer og avklaring av skattemessige konsekvenesr for kjøpesummen. 

Due diligence + -

I forbindelse med virksomhetsoverdragelser er det viktig for både kjøper og selger at transaksjonen baseres på korrekt og pålitelig informasjon. Vi har lang erfaring med å bistå både kjøpere og selgere å dokumentere og avdekke risikoforhold i slike transaksjoner. Dette bidrar til betydelig redusert risiko for at det dukker opp forhold som burde ha vært avklart og hensyntatt i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet.

Omorganisering + -

Omorganinsering og restrukturering av selskap og konsern vil være aktuelt når man ønsker å rendyrke virksomheten eller gjøre risikoavgresning. F.eks ved å skille eiendom og drift, skille egne forretningsområder. Dette vil ofte gjennomføres som et rent aksjesalg, gjennom fusjon/fisjon eller salg av eiendeler. 

Vi bistår med å foreta en evaluering av den mest hensiktsmessige formen for en slik endring. Vi har lang erfaring med å bistå i slike prosesser. 

REFERANSER

Re-visjon er effektive, profesjonelle og en trygg samarbeidsparter som kommer med gode råd underveis.

Eva Pettersen, BYRO as

Prev

Next

Revisjon i Fredrikstad

Re-visjon

Vår kompetanse gir deg trygghet!

Re-visjon AS mål og visjon er å levere en effektiv revisjon til våre kunder. Kontakt oss